C Level Gözünden Kurumiçi Girişimcilik

ISTKA destekli Girişimcilik 4.0 Platformu ve GKTR desteğiyle düzenlenen İnovasyon Liderleri kapsamında Agah Uğur ile ” C Level Gözünden Kurumiçi Girişimcilik” etkinliği gerçekleştirildi.

Agah Uğur’un katılımıyla gerçekleşen “C Level Gözünden Kurum içi Girişimcilik” etkinliğinde girişimcilik ekosisteminin tamamına dönük bir konuşma gerçekleştirildi, konuşmada Agah Uğur, düşüncelerini dinleyiciler ile paylaştı.

Agah Bey’in konuşmadan önemli başlıklar:

“Sektör bazında en çok değer yaratan şirketler olarak; girişimler, girişim sermayesi, aile şirketleri ve halka açık şirketler arasından girişim sermayesi şirketleri diyebiliriz. Burada “değer”den kastımız ise ciro ya da satışlar değil şirketin hisse değeridir. Girişim sermayesi şirketleri genel olarak 7 yılda 3 misline, 5 yılda 2 misline ulaşıp satmayı hedeflemektedirler.”

Agah Bey, bunun yanında aile şirketlerinin algısının değiştiğinden ve şirketlerden beklentinin de farklılaştığını vurguladı. Eskiden sadece apartman kira geliri gibi kar payı üzerine bir model varken, artık şirket sahipleri sermaye kazancını da düşünmeye başladı ve “değer yaratmayı çevre ve sosyal açıdan kötü sonuçlara sebep olmadan amaç edinme” ye başladıklarını ifade etmiştir.

“Yabancı girişim sermayesi şirketlerinin ülkemize gelip değer arttırıp satıp çıkmasının doğruluğu ise tartışılır boyuttadır çünkü onlar gerçek anlamda kalıcı değer yaratamaz. Pazardan yola çıkıp pazar dominansını ve konumunu güçlendirmek için acımasızca davranıp şirketlerin bazı temellerine, kültürlerine zarar verebilirler. Bu noktada kalıcı değer yaratmak hikaye yazmaktan geçiyor. Rakamlardan ziyade aksiyon planları bazı zamanlarda daha fazla önemsenebilir.”

Yatırım bankaları neden büyük yatırımcılara bir şirketi almak için öneri versin kısmının
3 maddeye ayırabilceğinden bahseden Agah Uğur:

“1)Pazar konumlandırması; şirket pazarda hangi konumda, dominansa sahip mi, sahip değilse bile sahip olması ne kadar kolay gibi sorular sorulmalı
2)Pazar konumunu kazanabilmek için şirketin yetkinlikleri; Şirketlerin kendilerine ait kaynakları olmakla birlikte bunlar yetkinlik olarak değerlendirilememektedir. Bu kaynakların birleşimi şirketin yetkinliklerini oluşturur. Örneğin; Borusan için Türkiye’deki en düşün maliyetli kamyonu kaynaklarını kullanarak bulabilmek bir yetkinliktir.
3)Finansal Performans ; 1 ve 2 numaralı maddeler eğer olumluysa 3.sü de olmalıdır. Iskonto edilmiş nakit akımındaki Termninal Value şirketin hikayesinden gelir, kaynağı odur. Hikayenin ulaşılabilir, mantıklı olması gerekir. Şirketler kritik konumlardaki insanları toplayıp yapılacaklar listesi oluşturmalı ve bunları benimsetmelidir.”

Kurum içi girişimcilik ile ilgili Agah Bey’in görüşleri:

“Şirketlerin kurum içi girişimcilik stratejisi sektör ya da segment içindeki acıların bulunup cevap aranması ve inovasyon kullanarak sektörün disrupt edilmesine yönelik olmalıdır. Stratejik yaklaşım ve mikro bazlı segmentasyon ile acıları bulmak daha kolay olacaktır. Bazı durumlarda ise sektörün acısını tespit edebilmiş fakat bu acıyı dindiremeyen rakiplerle karşılaşılabilir. Kurumiçi girişmciliğin 3 ana başarı faktörü var diyebiliriz ve bunları; değer yaratma(Hikaye ile), stratejik odak ve acıların bulunması olarak sıralayabiliriz.”