Kurumsal ölçekte girişimcilik kültürü için 3 ipucu

En çetin rekabet koşullarında bile kurumsal hedeflere ulaşmanın yolu, ekip genelinde girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmaktan geçiyor. Kurumsal ölçekte başarının yolu, girişimci düşünce yapısına sahip, güçlü bir ekip kurmaktan geçiyor. Bu yolculukta “nereye” gidileceğini belirlemeden önce, yola …

Read More

Geleceğin teknoloji merkezleri ve kurumsal ortaklıklar

Silikon Vadisi’nin dünyaya örnek olma konusundaki becerisinden kimsenin şüphesi olmasa gerek. Ama bu tip merkezler sadece güzel binalara sahip oldukları için değil, kurumsal ortaklıklara zemin hazırlamasıyla değer yaratıyor. Sinerji kelimesinin kökenine bakıldığında Eski Yunanca’da emek …

Read More

Bir Spinoff Yaratmak

Core Strateji danışmalarından Yasemin Eren, “Kurumlar neden bağımsız küçük şirketler yaratıyor?” sorusunun cevabını makeinnovationwork için kaleme aldığı makalede arıyor. Spinoff, kurumsal şirketin içinde geliştirilmeye başlanan ve çoğunlukla ana şirketten daha niş bir konuya odaklanan yeni …

Read More

Girişimci Kuruma Dönüşüm

Birçok sektörde kurumların sürdürülebilirliğine tehdit olarak görülen, yeni girişimlerin yükselişini destekleyen ve yıkımı (disruption) hızlandıran güncel teknolojik gelişmeler ve trendler kurumsal dünyadaki rekabet ortamının ve iş yapış şeklinin değişimine sebep olmuştur. Günümüz kurumlarının bugünün küresel …

Read More