İnovasyon programında başarı nasıl ölçümlenir?

İnovasyonu daha fazla gelir elde etmek için kestirme bir yol olarak gören kuruluşlar, yatırımlarından alacakları geri dönüşü hatalı ölçme riskiyle karşı karşıya kalıyor. Kurumsal inovasyon programlarında başarıyı sadece elde edilen gelire endekslemek, yanlış değerlendirmeleri beraberinde …

Read More

Bir Spinoff Yaratmak

Core Strateji danışmalarından Yasemin Eren, “Kurumlar neden bağımsız küçük şirketler yaratıyor?” sorusunun cevabını makeinnovationwork için kaleme aldığı makalede arıyor. Spinoff, kurumsal şirketin içinde geliştirilmeye başlanan ve çoğunlukla ana şirketten daha niş bir konuya odaklanan yeni …

Read More

Kurumsal İnovasyonun Kilit Oyuncuları: Orta Düzey Yöneticiler

İster kurumsal inovasyon projelerinin yürütülmesi olsun, ister kurum-girişim işbirliği süreci olsun, en sık tartıştığımız konu orta düzey yöneticilerin süreçteki kritik rolü oluyor. Yöneticiler bu inovasyon projelerindeki yetersiz destekleri ve süreç içindeki olumsuz tutumları yüzünden eleştirmek yerine bazen …

Read More