Ussal Şahbaz

Ussal Şahbaz Core Strateji’de ortağı olarak çeşitli sektörlerdeki kurumlar için inovasyon, girişimcilik ve dijitalleşme konularında strateji geliştirmektedir. Ayrıca İstanbul merkezli bir düşünce kuruluşu olan Ekonomi ve Dış Politika Araştırmaları Merkezi (EDAM)’ın genel müdürüdür.

Core Strateji’den önce GE Türkiye inovasyon direktörlüğü yapan Ussal başta akıllı üretim sistemleri, dijital enerji uygulamaları ve akıllı şehirler alanlarında geliştirdiği yeni teknolojilerin Türkiye'deki sorunların çözülmesine yönelik kullanımını sağlayacak ortaklıkların kurulmasına öncülük etmiştir.

Ussal daha önce Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nda (TEPAV) inovasyon ve girişimcilik programını kurmuş ve yönetmiş, bu pozisyonda ABD Dışişleri Bakanlığı Küresel Girişimcilik Programı Türkiye bölümü, Ankara GARAJ Girişimcilik Merkezi, Hazine Müsteşarlığı ve TOBB'un ortak girişimi olan Türkiye Yatırım Fonu gibi yapıların kurulmasını sağlamıştır. Ayrıca 2015 yılında ülkemizin G20 dönem başkanlığı süresince G20 ülkelerinin iş dünyası ve düşünce kuruluşlarını bir araya getiren B20 ve T20 yapılarında lider roller üstlenmiştir. Ussal ayrıca Rekabet Kurumu ve Dünya Bankası'nda da görev yapmıştır.

Girişimci Kurumlar Platformu genel koordinatörüdür.