Olgunluk Analizi

Birçok sektörde kurumların sürdürülebilirliğine tehdit olarak görülen, yeni girişimlerin yükselişini destekleyen ve yıkımı (disruption) hızlandıran güncel teknolojik gelişmeler ve trendler kurumsal dünyadaki rekabet ortamının ve iş yapış şeklinin değişimine sebep olmuştur. Bu değişim kurumların girişimcilerle işbirliği yapmalarının önemini vurgular niteliktedir. Kurum-girişimci işbirlikleri girişimcilerin ilgilendiği yeni teknolojiler, farklı iş modelleri ve çevik çalışma yöntemlerinin kurum içine taşınmasını sağlamaktadır.

Günümüz kurumlarının bugünün küresel rekabet ortamında hayatta kalabilmeleri ve gelecekte rekabet avantajı yakalayabilmeleri için çevik iş geliştirme yöntemlerini kullanmak, nakit akışını destekleyen işler için ürün portföyü yönetimi gerçekleştirmek ve yeni alanlarda iş fikirleri keşfetmek takip etmeleri gereken trendler arasında yer alıyor.

Bu trendlerin öneminin farkına varan kurumlar girişimcilik kültürünü çalışanlarına benimsetmeye çalışarak girişimcilik yöntemleri ile yeni işler geliştirmeye, stratejik yenilenme planları yapmaya ve proaktif davranışlar sergileyerek sürdürüleblir rekabet avantajı yaratmaya başladılar. Temel felsefesi kısa zamanda, az maliyetle ve insan gücü ile çok iş fikrini denemeye imkan veren bu programlar dünyada General Electric, Lego, Bank of America, AT&T ve Intel gibi sektöründe lider şirketlerde; ülkemizde de Koç Grubu şirketleri (Otokoç, Koç Finans, Aygaz, TAT gibi), FibaBanka, Fiba Emeklilik, Doğuş Holding, Allianz ve Eureko gibi bir çok şirket tarafından uygulanmaktadır.

Peki sizin kurumunuz girişimci kurum dönüşümünün neresinde veya bu dönüşüme ne kadar hazır? Bunu test etmek için Girişimcilik Olgunluk Endeksi’ne göz atmaya davet ediyoruz.

Girişimcilik Olgunluk Endeksi ile kurumunuzun mevcut durum analizini yaparak girişimci kuruma dönüşüm için aksiyon gerektiren noktaları tanımlıyor ve bu dönüşümün şekillendirilmesinde pratik bir yönlendirme sağlıyoruz.

Girişimcilik Olgunluk Endeksi* ile şirket üst yönetiminin vizyon ve yetkisi, şirket içindeki girişimcilik kültürü, en kritik oyuncu olan orta kademe yönetimin katkısı, şirket çalışanlarının etkinliği, inovasyonu destekleyen operasyon süreçleri ve şirketin etrafındaki ekosistemin gelişmişliği ve işbirliği gibi toplam 6 kritik boyutta analiz yaparak sunacağımız pratik ve spesifik öneriler ile şirketinizin girişimci kuruma dönüşümü için aksiyon almanız gereken noktaları tanımlıyoruz.

Girişimcilik Olgunluk Endeksi Analizi

*Girişimcilik Olgunluk Endeksi girişimcilik alanındaki literatürde kullanılan ölçekler incelenerek (Knight, 1997; Miller ve Friesen, 1983; Covin ve Slevin, 1989; Zahra, 1991; Lumpkin ve Dess, 1991; Zahra, 1993; Zahra, 1996; Zahra vd, 2000; Antoncic, 2000; Antoncic ve Hisrich, 2001; Kuratko vd, 2013) endeksin amacına uygun olarak Core Strateji tarafından geliştirilmiştir.