İnovasyon ekiplerinizin ninjalarla ortak yönleri olmalı

İnovasyon ekiplerinizdeki çalışanlarınızın bir ninja gibi yüksek atletik yeteneklerle donatılması şart değil, ancak ninjalar ile ortak özelliklere sahip olmalılar. Japonya’dan çıkıp dünya savaşçılar tarihinde yerini alan ninjaların çalışanlarınızla ne tip bir benzerliği olabileceği aklınızda soru …

Read More